Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Päätös luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta

 

 

Khall 05.02.2024 § 32 

 

Valmistelija elinvoimajohtaja Helena Illikainen

 

Maanomistaja on jättänyt hakemuksen luonnonmuistomerkin rauhoittamiseksi kiinteistöllä 139-401-16-243.  Luonnonmuistomerkiksi esitetään suurikokoista ja poikkeuksellisen latvuston omaavaa mäntyä.

 

Luonnonsuojelulain 11 §:n mukaan kunnan tehtävä on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä maisemansuojelua alueellaan. Luonnonsuojelulain 95 §:n mukaan puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi. 

 

Yksityisen omistamalla alueella olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella kunta. Päätöstoimivalta on kunnanvaltuustolla silloin, jos sitä ei ole siirretty edelleen esim. lautakunnan tehtäväksi. Kunnan on huolehdittava yksityisen omistamalla alueella olevan luonnonmuistomerkin merkitsemisestä selvästi havaittavalla tavalla. Rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä ei saa vahingoittaa eikä turmella.

 

Päätöksenteon jälkeen luonnonmuistomerkin rauhoituspäätös toimitetaan valitusajan umpeuduttua rauhoitusta hakeneelle taholle sekä Metsähallitukselle.

 

Kunnanarkkitehti on tehnyt maastokatselmuksen kohteeseen ja todennut kohteen erityslaatuisuuden. Liitteenä kunnanarkkitehdin puoltava lausunto.

                         

Liite: kunnanarkkitehdin lausunto

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se rauhoittaa kiinteistöllä 139-401-16-243 sijaitsevan männyn luonnonsuojelulain 95 § mukaiseksi luonnonmuistomerkiksi. Luonnonmuistomerkki merkitään maastoon kunnan toimesta selvästi erottuvalla tavalla.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kvalt 12.02.2024 § 6  

37/11.05.00/2024  

 

  

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa