Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Hallintosääntö hyväksytty 12.12.2022 / päivittäminen

 

Khall 28.11.2022 § 312 

 

Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja Virpi Kolehmainen

 

Hallintosääntöä on päivitetty hallintouudistuksen mukaisesti. Hallintosääntöön on päivitetty § 90 ja lisätty IV OSA Päätöksenteko ja hallintomenettely - sähköinen kokous ja päätöksentekomenettely Kuntaliiton hallintosääntömallin mukaisesti.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi päivitetyn Iin kunnan hallintosäännön.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kvalt 12.12.2022 § 106 

 

Päätös Hyväksyttiin 1.1.2023 voimaan tulevaksi.

 

 

Khall 18.09.2023 § 212 

 

Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja Virpi Kolehmainen

 

Hallintosääntöä on päivitetty vastaamaan hallintouudistusta, sen mukaista organisaatiorakennetta, johtamisjärjestelmää sekä toimielinten ja viranhaltijoiden vastuita ja tehtäviä. Samalla on pyritty selkiyttämään sitä ja saamaan se muotoon, joka tukee sujuvaa päätöksentekoa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

 

Päätösesitys Kunnanhallitus käy keskustelun ja laittaa hallintosäännön toimialojen lautakunnille kommentoitavaksi.

 

Päätös Muutettu päätösesitys

Kunnanhallitus kävi lähetekeskustelun hallintosäännön muuttamisesta ja näki tärkeäksi lähettää sen kommentoitavaksi lautakunnille ja valtuustoryhmille. Palautekierroksen jälkeen kunnanhallitus tekee linjaukset ja vie hallintosäännön valtuuston päätettäväksi.

Hyväksyttiin.

 

 

Khall 05.02.2024 § 27 

 

Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja Virpi Kolehmainen

 

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeisin ohjausväline eli lainsäädännön ohella kunnan hallinto ja toiminta järjestetään hallintosäännöllä. Hallintosäännössä annetaan lain mukaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja valtuuston toiminnasta.

 

Kunnan hallintosääntö on asiakirja, joka määrittelee kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisen mm. toimielimet ja johtamisen, toimialat sekä henkilöstöorganisaation. Päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyen hallintosäännössä määritellään toimielinten sekä henkilöstöorganisaation tehtävät ja toimivalta sekä keskeisen päätösvallan delegointi, toimivallan siirtäminen ja ratkaisuvallan määräytyminen. Hallintosääntö on valtuuston toimivallan siirtämisen väline (KL 91 §).

 

Voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2022 § 106. Hallintosääntöä on päivitetty vastaamaan hallinnonuudistusta, sen mukaista organisaatiorakennetta, johtamisjärjestelmää sekä toimielinten ja viranhaltijoiden vastuita ja tehtäviä. Hallintosäännön päivittämisellä pyritään selkeyttämään toimintaa ja saamaan se muotoon, joka tukee sujuvaa päätöksentekoa. Lisäksi päivitetyssä hallintosäännössä on huomioitu keväällä 2023 päivitetty Kuntaliiton hallintosääntömalli. Vuoden 2024 aikana hallintosääntöä tullaan päivittämään vastaamaan TE24 uudistuksen mukaista järjestämisvastuuta mm. työllisyysalueen ja työllistämispalveluiden tehtävien ja vastuiden sisällyttäminen kunnan toimielimen tai viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan.

 

Kunnanhallitus on pyytänyt toimialojen lautakuntia, vesiliikelaitoksen johtokuntaa, yhteistyötoimikuntaa sekä henkilöstöjaostoa kommentoimaan valmisteilla olevaa hallintosääntöä (KH 18.9.2023 §217). Hallintosääntöä on käsitelty syksyn 2023 kokouksissa sekä kunnan valtuustoryhmien puheenjohtajiston toimesta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

 

Päätösesitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle

1) että kunnanvaltuusto hyväksyy päivitetyn Iin kunnan hallintosäännön,

2) että Iin kunnan päivitetty hallintosääntö tulee voimaan 12.2.2024 ja

3) että valtuusto valtuuttaa hallinto-ja talousjohtajan tekemään hallintosääntöön tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia ennen voimaantuloa.

 

Päätös Hyväksyttiin keskustelun kuluessa luonnokseen tehdyin tarkennuksin.

 

 

Kvalt 12.02.2024 § 7  

31/00.01.01.00/2024  

  

 

Päätös Hallintosäännön 34 pykälän 3 kohtaan muutettiin yksimielisesti sanamuodoksi; opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja sen tavoista sekä oppilashuollon järjestämisestä ja sen tavoista.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa