Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite1  Sidonnaisuusilmoitukset 5.2.2024

Sidonnaisuusilmoitukset

 

Tarkltk 07.12.2023 § 57 

 

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tieto­verkossa.

 

Kuntalaki 84 §

 

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viran­haltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamus­toimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitus­velvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastus­lautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

 

Päätösesitys (pj) Tarkastuslautakunta merkitsee tähän mennessä saadut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

 

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsee tähän mennessä saadut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Puuttuvia ja päivitettäviä sidonnaisuusilmoituksia pyydetään toimittamaan uudelleen.

 

 

Kvalt 12.02.2024 § 5  

13/00.03.01/2023  

 

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa