Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 01.11.2023/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maksuttomat kuntosalivuorot kutsuntaikäisille iiläisille nuorille.

 

 

Hyvinvointilautakunta 01.11.2023 § 62  

    

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival ja vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki

 

Kuntien tulee kuntalain (410/2015) 1 §:n mukaisesti "edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla". Myös kuntalain 37 §:ssä mukaisesti kuntastrategiassa tulee huomioida kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

 

Useiden tutkimusten mukaa suomalaislasten ja -nuorten kunto on heikentynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Kuntoerot yksittäisten lasten ja nuorten välillä ovat myös kasvaneet. Liikkumattomuus on laajasti koko yhteiskuntaa koskettava ongelma. Sen suorat ja epäsuorat vaikutukset koettuun elämänlaatuun, mielenterveyden haasteisiin, sairastavuuteen, talouteen jne. ovat erittäin suuret. Yhtenä syynä lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen loppumiseen on perheiden taloudelliset resurssit.

 

On tärkeää tukea lasten ja nuorten liikuntaa, koska liikunnallinen elämäntapa muodostetaan usein nuoruusiässä. Säännöllinen liikunta nuorena edistää fyysistä terveyttä ja hyvinvointia sekä auttaa kehittämään motorisia taitoja. Lisäksi se ehkäisee monia myöhemmin ilmeneviä terveysongelmia. Nuorten liikuntaharrastus tukeminen on myös tärkeää henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

 

Vuosi vuodelta myös varusmiespalvelukseen astuvien kunto on huonontunut esimerkiksi Cooperin testitulosten mukaan. Tämä on johtanut siihen, että entistä useampi joutuu keskeyttämään varusmiespalveluksen. Iin kunnassa näemme tärkeänä olla tukemassa tässä ikävaiheessa nuoria niin, että he voisivat aloittaa varusmiespalveluksen mahdollisimman hyväkuntoisina. Tällöin varusmiespalvelus on merkittävästi mielekkäämpi ja mukavampi. Muutoinkin tässä ikävaiheessa voidaan vielä vaikuttaa nuorten liikunnallisen elämäntavan muodostumiseen.

 

Pilotoimme vuonna 2024 maksuttomia kuntosalivuoroja kutsuntaikäisille nuorille. Ensi vuonna kutsuntaikäisiä nuoria ovat vuonna 2005 syntyneet. Ikäluokan koko on 123, joista miehiä on 80. Kaikki kutsuntaikäiset nuoret, sekä miehet että naiset, saavat käyttää Iisi-areenalla olevia kuntosali- ja seniorikuntosalitiloja vuoden 2024 ajan. Tiloja voi käyttää normaalien aukioloaikojen puitteissa, ja etuus ei koske muita Iisi-areenan tiloja. Kaikille kutsuntaikäisille nuorille lähetään ennen vuodenvaihdetta kirje, jossa ilmoitetaan tarkemmat käytännön järjestelyt etuuden osalta. Kuivaniemeläisten nuorten osalta mahdollistetaan käynti Kuivaniemen kuntosalilla.

 

 

 

Esittelijä  

 

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta päättää, että kaikille kutsuntaikäisille (s. 2005) iiläisille nuorille mahdollistetaan maksuton kuntosalin käyttö vuoden 2024 ajalle.
Iissä asuvat nuoret voivat käyttää Iisi-areenan kuntosalia ja Kuivaniemellä asuvat Kuivaniemen kuntosalia.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa