Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 01.11.2023/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma vuodelle 2024

 

 

Hyvinvointilautakunta 01.11.2023 § 61  

    

 

Valmistelija Hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä ja hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival

 

Kuntalain 1§:n mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 6§:n mukaisesti kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin.

 

Iin kunta on allekirjoittanut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen, jossa sitoudutaan edistämään ja kehittämään pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvointia. Sopimus koskee vuosia 2019-2025.

 

Hyvinvointikertomus sisältää raportin kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä hyvinvointisuunnitelman tulevista toimenpiteistä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen mukaan kuntalaisten osallisuus, toimijuus ja vaikuttaminen ovat hyvinvointijohtamisen lähtökohta. Iin hyvinvointisuunnitelman tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit perustuvat toimialojen hyvinvointityöpajoissa esiin tulleisiin iiläisten ihmisten kokemuksiin hyvinvoinnista, hyvästä arjesta ja elämästä.

 

Kesällä 2023 järjestettiin Miten nää voit? -hyvinvointikysely kuntalaisille, josta saatiin kuntalaisten ajatuksia omasta hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

 

 Iin kunnan Hyte-työryhmälle (khall 21.8.2023 §192) kuuluu strategisen hyvinvointityön suunnittelu: Työryhmän osallistuu kunnan strategiseen suunnitteluun ja asettaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteita sekä määrittelee toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

 Iin vanhus- ja vammaisneuvosto valmistelee Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi (Vanhuspalvelulain (980/2012) 5 § vammaispalvelulaki), joka tukee Iin kuntastrategiaa sekä on osa Iin kunnan hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa, joka on osa kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua. Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa ja kuntalaissa tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä.

 

Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille. Se on kaikkien toimialojen ja toimijoiden asia. Hyvinvointityötä tehdään yhteistyössä ja yhdyspinnassa Pohteen, järjestöjen, yritysten sekä muiden hyvinvointiverkostotoimijoiden kanssa. Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on nostettu jokaiselta toimialalta Iin kunnan talousarvioon ja niiden toteutumista seurataan talousarvion raportointiaikataulussa vuosittain. Tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamisessa on otettu huomioon eri ikäryhmät: iiläiset lapset ja nuoret, työikäiset, vanhukset sekä erityisryhmät.

 

Kertomus ja suunnitelma esitetään kokouksessa.

 

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne

 

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointikertomuksen, joka sisältää raportin kunnan väestön hyvinvoinnin tilasta ja suunnitelman vuodelle 2024, ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa