Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 31.03.2023/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen

 

Kesvaltk 31.03.2023 § 14  

239/00.00.00.00/2022  

 

Vaalilain 63 §:n 1 mom mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

 

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;

2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä

3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka

4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön (todistaja) nimikirjoitus.

 

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.

 

Jos lähetekirje, jossa ei ole lähetekirjeen kuittausmerkintää, ja siihen liitetty vaalikuori voidaan hyväksyä, äänioikeusrekisteriin merkitään, että lähetekirjeessä mainittu henkilö on käyttänyt äänioikeuttaan. Jos hyväksyminen tapahtuu myöhemmin kuin 4. päivänä ennen vaalipäivää kello 19, merkintä lähetekirjeessä mainitun henkilön äänestämisestä tehdään oikeusministeriön määräämällä tavalla lisäksi vaaliluetteloon. Jos kunnan keskusvaalilautakunnalle on 71 §:n 3 momentin mukaisesti erityisestä syystä toimitettu äänioikeusrekisteristä heti sen tultua lainvoimaiseksi tulostetut vaaliluettelot, merkintä tehdään ainoastaan vaaliluetteloon.

 

Sen jälkeen kun ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu, kunnan keskusvaali-lautakunnan on lajiteltava hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain sekä laskettava vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain ja merkittävä lukumäärät pöytäkirjaan. Hyväksytyt vaalikuoret on äänestysalueittain lajiteltuina ja lähete-kirjeistä erotettuina säilytettävä avaamattomina varmassa tallessa.

 

Ennakkoäänet on käsitelty alustavasti 30.3. Käsittelijöinä ovat olleet keskusvaali-lautakunnan sihteeri Virpi Kolehmainen sekä vaalitoimitsijat Marja-Leena Sergejeff, Irja Onkalo-Särkikangas, Johanna Pakanen, Jukka Vasama ja Marianne Ylisuvanto.

 

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Kolehmainen Virpi

 

Päätösesitys Keskusvaalilautakunta tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat, lajittelee hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain, laskee vaalikuorten lukumäärät äänestysalueittain  ja merkitsee lukumäärät pöytäkirjaan

 

Päätös Keskusvaalilautakunta totesi, että hyväksyttäviä vaalikuoria on jätetty ennakkoäänestyksessä äänestysalueittain seuraavasti:

Läntinen Ii 912
Itäinen Ii 642
Pohjoinen Iijokivarsi 492
Olhava 125
Kuivaniemi 400
Jokikylä 57
Oijärvi 26

Yhtään vaalikuorta ei todeta mitättömäksi.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa