Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 85

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Talousarvion toteutuminen 1-6/2022 / Määrärahamuutokset

 

Khall 05.09.2022 § 234 

 

Valmistelija taloussihteeri/controller Helena Sipola

 

Iin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 29.11.2021 § 206. Valtuuston talousarvion hyväksymispäätökseen on kirjattu, että

 

1) käynnistetään vuoden 2022 alkupuolella hallinto- ja rakenneuudistus, jonka tavoitteena on tasapainottaa taloutta ja sopeuttaa palvelurakenteita vastaamaan nykyistä ja tulevaa tarvetta. Tällä tavoitellaan n. 1,0 miljoonan euron säästöä.
2) palveluverkkotarkastelua jatketaan kaikilla toimialoilla
3) varataan talousarvioon määräraha hallinto- ja rakenneuudistustyöhön.

 

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan talouden hoi­dos­ta ja val­tuus­ton päätösten valmistelusta. Talousarvion täy­tän­töön­pa­no-oh­jeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla.

 

Talouden tasapainottamisohjelmaa jatketaan kunnan talouden tervehdyttämiseksi. Talouden tervehdyttämistoimet ajoittuvat vuodelle 2022 ja suunnitelmakaudelle 2023-2024.

 

Kesäkuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon ja myönnettyihin määrärahamuutoksiin, jotka on hyväksytty käyttötalousmäärärahoihin kesäkuun loppuun mennessä. Toteumaprosentti bud­je­tin tasaisella to­teu­tu­mi­sel­la saa kesäkuun lopussa olla 50,0 %. Tuloslas­kel­mas­sa on peruskunnan ja kun­nan liikelaitoksen ulkoiset tulot ja menot.

 

Tuloslaskelma  Ta 2022 Tot 1-6/2022 Tot %

   1000 € 1000 €

 

Toimintatuotot     8.776   4.064  46,3

Valmistus omaan käyttöön           5          0

Toimintakulut             -76.932    -38.029     49,4

Toimintakate  -68.151 -33.966  49,8

Verotulot   37.626  19.296  51,3

Valtionosuudet   32.727  16.350  50,0

Rahoitustuotot ja -kulut            -198           -85     43,0

Vuosikate     2.003    1.595      79,6

Poistot                    -3.914      -1.938     49,5

Tilikauden tulos      -1.911      -343  17,9

Varausten muutos                       82            22     27,4

Yli-/alijäämä    -1.829      -320  17,5

 

Käyttötaloustulot ovat toteutuneet 0,6 %-yksikköä alle kesäkuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna. Erityisesti tuet ja avustukset valtiolta ovat toteutuneet alle budjetoidun. Tuet ja avustukset tulevat toteutumaan suunnitellusti, koska osa valtionavustuksista haetaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.

Käyttötalousmenot ovat toteutuneet alkuvuodesta pääsääntöisesti bud­je­toi­dus­ti. Mutta tässä esitetyssä kunnan tuloslaskelmassa ei ole huomioitu Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa olevaa merkittävää talousarvion ylitystä, joka oli kesäkuun lopussa 0,6 milj. euroa.

 

Verokertymä kesäkuun lopussa on 0,990 milj. euroa suurempi kuin samaan aikaan viime vuonna. Kuntaliiton elokuussa julkaiseman arvion mukaan kuluvan vuoden verotulokertymä on 1,349 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa.Verotulojen kasvu-% on arvioitu olevan tänä vuonna 4 %.

 

Verolaji

Talousarvio

1000 €

Kuntaliiton arvio 1000 €

Erotus

1000 €

Kunnallisvero

31.588

32.076

488

Yhteisövero

  1.529

2.127

598

Kiinteistövero

 4.509

4.472

263

Verotulo

37.626

38.975

1 349

 

 

Valtionvarainministeriön 30.12.2021 tekeämän valtionosuuspäätöksen mukaan vuonna 2022 valtionosuusprosentti on 23,59 eli 32.764 milj. euroa, josta vähennetään OPH:n 25.4.2022 päätöksen mukainen valtionosuus 0,064 milj. euroa.  Ennakkotietojen perusteella Iin kunnan valtionosuudeksi arvioitiin talousarviossa 32.727 milj. euroa. Heinäkuussa VM kuitenkin tarkensi vuoden 2022 kuntien peruspalveluiden valtionosuutta ja verotulomenetysten korvauksia. Korjatun päätöksen perusteella korotetaan Iin kunnan valtionosuuksia ja verotulomenetysten korvauksia yhteensä 0,417 milj. euroa. Talousarvion ja lopullisen valtionosuuspäävöksen mukainen erotus on 0,390 milj. euroa.

 

Investointien toteutuminen

 

1 000 €

v. 2022

1-6/ 2022

Käyttö-%

Kunnan investoinnit yhteensä

 

 

 

 

 - Menot

-5 554

-1.490

26,8

 

 - Tulot

0

 

 

 

Käyttöomaisuuden myyntitulot

 

29

-100

 

Rahoitusosuudet investointeihin

 

88

-100

Netto

 

 

-5 554

-1.372

24,7

 

Iin vesiliikelaitoksen investoinnit

1 000 €

Ta 2022

1-6/ 2022

Käyttö-%

 

 - Menot

930

157

16,9

 

 - Tulot

 

 

 

Netto

 

 

930

157

16,9

 

 

 

 

 

 

Investoinnit toteutuvat loppuvuoden aikana.

 

Strategian ja resurssiviisas Ii tavoitteiden toteumatilanne sekä riskien arviointitilanne on pykälän liitteenä.

 

Tytäryhtiöiden talouden toteutuminen elokuun lopun tilanteesta on pykälän liitteenä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää

1) merkitä talousarvion toteutumisen 1-6/2022 tiedoksi ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi ja

2) esittää kunnanvaltuustolle päätettäväksi seuraavat muutokset määrärahoihin vuoden 2022 talousarvioon:

- valtionosuustulojen määrärahan lisäystä 0,390 miljoonaa euroa
- kunnallisverotulojen määrärahan lisäystä 0,488 miljoonaa euroa
- yhteisöverotulojen määrärahan lisäystä 0,598 miljoonaa euroa
- kiinteistöverotulojen määrärahan lisäystä 0,263 miljoonaa euroa

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kvalt 26.09.2022 § 85  

1393/02.02.00/2021  

  

  

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä/tekninen korjaus: esittelytekstin Verolaji -taulukkoon korjataan Kuntaliiton kiinteistöveron arvioksi 4.772.

 

 

 Asiatuntijana kuultiin Iin kunnan taloussihteeri/controller Helena Sipolaa.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa