Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite26  Iin kunnan organisaatio 13.6.2022

Hallinnonuudistus

 

Khall 13.06.2022 § 195 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Marjukka Manninen

 

Valtuusto on päättänyt käynnistää hallinnon uudistuksen jo vuonna 2021.

 

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024 asiakirjan yleisessä osassa luvussa 1.1. Iin kunnan organisaatio todetaan:

 

"Käynnistetään vuoden 2022 alkupuolella hallinto- ja rakenneuudistus, jonka tavoitteena on tasapainottaa taloutta ja sopeuttaa palvelurakennatta ja -verkkoa vastaamaan nykyistä ja tulevaa tarvetta. Palveluverkkoa tarkastellaan kaikilla toimialoilla."

 

Organisaatio on muodostunut ja muotoutunut erinäisten vaiheiden jälkeen ja se kaipaa selkeytystä. Muutostarvetta lisää 1.1.2023 tapahtuva hyvinvointialueen aloittaminen, Oulunkaaren kuntayhtymän purkaminen sekä kuntapalvelutoimiston lakkaaminen. Kunnan toiminnot ja niiden painopisteet ovat isossa muutoksessa ja myös organisaation on vastattava kunnan uutta roolia ja toimintaa sekä tehdyn strategian ja sen painopisteiden toteuttamista.

 

Selkeämpi organisaatio helpottaa myös toimintojen yhtenäistämistä, yhteistyötä, roolien muodostumista sekä johtamista ja tarkkaa taloudenpitoa. Esitetyn kaltainen organisaation terästää myös johtoryhmätyöskentelyä. 

 

Yhteistyötoimikunta kokoontuu 10.6.2022.  

 

Oheismateriaalina linjaus hallinnonuudistukseen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää ja antaa edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi, että hallintoa uudistetaan ja organisaatiota rakennetaan suunnitellun linjauksen mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin ja annetaan edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle, että hallintoa uudistetaan ja organisaatiota rakennetaan suunnitellun linjauksen mukaisesti.

 

 

Kvalt 20.06.2022 § 75 

  

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

 

Khall 19.09.2022 § 244 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Marjukka Manninen

 

 Vuoden 2023 talousarvion valmistelua varten kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tuodaan hallinnonuudistus toimiala- ja tulosalue?tasolla sekä näiden tasojen vastuullisten nimikkeiden osalta hyväksyttäväksi. Hallinnonuudistus ja sen toteuttaminen sisältyy vuoden 2023 talousarvion laatimisprosessiin ja -aikatauluun.

 Hallinnonuudistus on esitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 10.6.2022. Kunnanhallituksen 13.6.2022 hyväksymä ja kunnanvaltuustolle 20.6.2022 tiedoksi annettu hallinnonuudistus sisälsi muutoksia toimialojen nimiin sekä osin toimialojen rakenteeseen ja palveluihin. Hallinnonuudistuksen valmistelua on jatkettu johtoryhmän talousarvioseminaarissa 7.9. Alla esitetty organisaation rakenne on sama kuin kunnanhallituksen 13.6.2022 hyväksymä hallintouudistuksen rakenne:

-          Keskushallinto, elinvoima ja hallintopalvelut -toimiala muutetaan Hallinto- ja talouspalvelut sekä Elinvoima- ja yrityspalvelut -toimialoiksi.

  • Hallinto- ja talouspalvelut -toimiala sisältää talous- ja (tieto)hallintopalvelut. Toimialasta vastaa hallinto- ja talousjohtaja.
  • Elinvoima- ja yrityspalvelut -toimiala sisältää yritysneuvonta- ja hankepalvelut, kumppanuusyhteistyön, maankäytön suunnittelun pl asuntotonttien vuokra- ja metsän myyntitulot, tytäryhtiöt Micropolis Oy:n ja Iilaakso Oy:n sekä viestintä- ja markkinointipalvelut (koko konserni). Toimialasta vastaa elinvoimajohtaja.

-          Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut muutetaan Kasvatus- ja koulutuspalvelut -toimialaksi, joka sisältää opetuksen ja varhaiskasvatuksen. Toimialasta vastaa kasvatus- ja koulutusjohtaja, jonka alaisuudessa toimivat opetus -tulosalueen rehtorit sekä koulunjohtajat ja varhaiskasvatus-tulosalueen varhaiskasvatusjohtaja.

-          Tekniset- ja käyttäjäpalvelut muutetaan Yhdyskuntapalvelut -toimialaksi, joka sisältää kiinteistöt ja rakennuttamisen, infra- ja ympäristöpalvelut sekä liikenne (ml. satamat, liikuntapaikkojen hoito ja ympäristöhankkeet), viranomaispalvelut ml rakennustarkastus ja ympäristöterveydenhuollon ohjaus, ateria- ja puhtauspalvelut sekä hankinnat ja vesiliikelaitoksen. Toimialasta vastaa yhdyskuntajohtaja.

-          Ii-instituutti muutetaan Hyvinvointipalvelut -toimialaksi, joka sisältää henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin, hyvinvoinnin ja yhdyspinnat, vapaa-aikapalvelut, kirjasto- ja kulttuuritoimen, kansalaisopiston, taidekoulun sekä työllistämisen. Toimialasta vastaa hyvinvointijohtaja.

 

 Hallinnonuudistuksen aikatauluksi esitetään:

 

-          Hallinnonuudistus valmistellaan kunnanhallituksen hyväksymän 13.6.2022 sisällön mukaisena toimialojen sekä niiden tulosalueiden ja -yksiköiden osalta syys-marraskuun aikana vuoden 2023 talousarvion käsittelyaikataulun mukaisesti.

-          Hallinnonuudistus viedään yhteistyötoimikuntaan lokakuun aikana

-          Hallinnonuudistuksen vaatimat  mahdolliset nimikkeiden muuttamiset viedään henkilöstöjaostoon lokakuun aikana

-          Virkojen perustaminen / aukijulistaminen tuodaan kunnanhallitukseen 3.10./17.10.

-          Toimialojen talousarviot huomioiden hallinnonuudistus käsitellään toimialojen lautakuntien talousseminaareissa sekä hyväksytään toimialojen lautakunnissa vuoden 2023 talousarvion käsittelyaikataulun mukaisesti.

-          Tarvittavat muutokset hallintosääntöön valmistellaan ja tuodaan valtuustolle hyväksyttäväksi syksyn 2022 aikana siten, että muutokset ovat voimassa 1.1.2023 alkaen. Muutokset huomioidaan vuoden 2023 talousarviota laadittaessa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

 

Päätösesitys Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

1. hyväksyy esitetyn hallinnonuudistuksen ja sen aikataulun

2. hyväksyy, että hallinnonuudistus tulee voimaan 1.1.2023

 

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä: Ii-instituutti -kohtaan lisättiin vapaa-aikapalvelut.

 

 

Kvalt 26.09.2022 § 83  

184/00.01.03.00/2022  

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hallinnonuudistuksen mukaisen organisaation ylimmästä, johtoryhmä -tasosta.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa