Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ii-instituutti -lautakunta
Pöytäkirja 10.08.2022/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oikaisuvaatimus / Palvelumuotoilukokonaisuus yhteisöllisen työllistämisen mallin luomiseksi Kansallinen hankintailmoitus/päätös

 

 

Instltk 10.08.2022 § 62  

    

 

Valmistelijat  hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola, projektipäällikkö Seija Kaisto ja projektityöntekijä Anne Paakkola

Iin kunnan kirjaamoon on saapunut 29.6.2022 Arctic Factory Oy / Julius Oförsagd Company Oy:n oikaisuvaatimus koskien Iin kunnan hallinnoiman Iin kylillä meijän porukasa -hankkeen toteuttamaa palvelumuotoilukokonaisuuden hankintaa ja toimialajohtajan 15.6.2022 hankinnasta tekemää viranhaltijapäätöstä (§23/2022). Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja osoitettu oikealle toimielimelle.

 Saapuneessa oikaisuvaatimuksessa oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että hankinta on toteutettu virheellisesti: "Tarjouspyynnössä ja Tarjouspalvelusta ladattavissa olleissa liitteissä ei esitetty tarjousten arviointiin vaikuttavia laadullisia kriteerejä."

 Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää vaatimuksen ja pyytää seuraavaa selvitystä: "Pyydämme selvitystä siitä, että hankinnan vertailuperusteet ovat olleet ladattuna tarjouspalveluun. Mikäli selvityksessä ilmenee, että vertailuperusteita ei ole ollut ladattuna tarjouspalveluun, vaadimme tarjouskilpailun uudelleen järjestämistä sekä tarjousten arviointia niin, että arviointiin käytetyt kriteerit ovat kaikkien tarjouskilpailuun osallistuvien tahojen tiedossa."

 

Hankintayksikkö on toteuttanut oikaisuvaatimuksen kohteena olevan palveluhankinnan käänteisenä kilpailutuksena. Palveluhankinta on ollut kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, jonka arvo on ollut 18 000 euroa. Hankinnassa on noudatettu Iin kunnan hankintaohjetta.

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta hankinnasta on Cloudia-järjestelmässä luotu kansallinen hankintailmoitus 21.4.2022 klo 16.23. Cloudia-järjestelmässä luotuun, ja Tarjouspalveluun ja Hilmaan (2022-099098) julkaistavaksi lähetettyyn, kansalliseen hankintailmoitukseen on ollut ladattuna seuraavat neljä (4) liitedokumenttia:

- Tarjouspyyntö.pdf

- Liite 1_Hankesuunnitelma -ote.pdf

- Liite 2_Referenssiluettelo.xlsx

- Liite3_Sopimusluonnos.pdf

Tarjousten vertailuperusteet ovat olleet yksityiskohtaisesti kuvattuna hankintajärjestelmään ladatun Tarjouspyyntö.pdf-tarjouspyyntöasiakirjan kohdassa 15.3 Tarjousten vertailu.

Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen hankintamenettelyyn osallistuneilla tarjoajilla on ollut Tarjouspalvelu-järjestelmästä ladattavissa kansallinen hankintailmoitus -dokumentti sekä Tarjouspyyntö.pdf-tarjouspyyntöasiakirja ja kolme (3) tarjouspyyntöasiakirjaan kuuluvaa dokumenttia Liite 1_Hankesuunnitelma -ote.pdf, Liite 2_Referenssiluettelo.xlsx ja Liite3_Sopimusluonnos.pdf.

Hankintamenettelyyn osallistuneelta Vision Factory Oy:ltä saadun lausunnon mukaan tarjoaja osallistui kilpailutukseen seuraavien järjestelmästä lataamiensa dokumenttien pohjalta:

- tarjouspyyntö_397691

- Tarjouspyyntö

- Liite 1_Hankesuunnitelmaote

- Liite 2_Referenssiluettelo

- Liite 3_Sopimusluonnos

 Vision Factory Oy toteaa lausunnossaan, että tarjouspyynnön sisältö on ollut kokonaisuudessaan kuvattuna Tarjouspyyntö-dokumentissa (pdf) ja kyseinen dokumentti on sisältänyt tarjousten vertailutiedot.

 Kaikki oikaisuvaatimuksessa esitetyt puutteelliset tarjousten vertailuperustetiedot ovat olleet dokumentissa, joka on ollut tallennettuna hankintajärjestelmään ja näin ollen avoimesti sieltä ladattavissa. Edellä esitetyin perustein voidaan todeta, että Arctic Factory Oy:n oikaisuvaatimus on perusteeton.

Liitteet Kansallinen hankintailmoitus, tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja, viranhaltijapäätös, oikaisuvaatimus, kuvankaappaustiedosto hankintajärjestelmästä sekä Vision Factory Oy:n lausunto.

 

 

 

Päätösesitys Ii-instituutti-lautakunta päättää, että Arctic Factory Oy/Julius Oförsagd Company Oy:n oikaisuvaatimus on perusteeton ja hylätään.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa