Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 14.06.2022/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Yksityisen perhepäivähoidon palvelusetelin arvo 1.8.2022  alkaen

 

 

Opetvarh 14.06.2022 § 59  

1599/02.05.00.00/2021  

 

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Pauliina Auranaho

 

 Perhepäivähoito on tärkeä osa Iin kunnan varhaiskasvatuspalveluja.

Perhepäivähoitaja on työntekijä, joka hoitaa lapsia omassa kodissaan. Kaikissa perhepäivähoidon muodoissa lapsiryhmän koko on neljä.

Hoitoaika sovitaan lapsikohtaisesti huoltajien työssäoloajan, opiskelun tai muun tarpeen mukaan. Perhepäivähoitajan työaika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia päivässä ja keskimäärin 40 tuntia viikossa.

Hoitajan ollessa poissa lapselle järjestetään varahoito. Lapselle sovitaan varahoitopaikka hoidon alkaessa ja siihen tutustutaan mahdollisuuksien mukaan. Varahoito tapahtuu päiväkodissa tai toisen hoitajan ryhmässä.

Iin kunnan varhaiskasvatuksessa palvelustelin käyttöönottoa tulee laajentaa koskemaan myös yksityistä perhepäivähoitoa. Tämä laajentaa perheiden varhaiskasvatuspalveluiden tarjontaa ja vahvistaa perhepäivähoidon merkitystä osana Iin kunnan varhaiskasvatuspalveluita.

Perhepäivähoidon palvelusetelin arvo muissa kunnissa sekä vertailu Iin kunnan tilanteeseen

 

Palvelusetelin valmistelun yhteydessä on tutkittu muiden kuntien perhepäivähoidon palveluseteleitä. Perhepäivähoidon palvelusetelin arvon on useassa kunnassa hiukan matalampi kuin yli kolmivuotiaiden lasten palvelutelin korkein arvo perhepäivähoidon matalammasta kulurakenteesta johtuen. Palvelustelin arvo vaihtelee useassa kunnassa 779 euron ja 820 euron välillä.

Iin kunnan perhepäivähoidon hintaa laskettaessa kokonaiskustannukset koostuvat varhaiskasvatustoiminnan järjestämiseen kohdistamista kustannuksista. Kunnallisen perhepäivähoidon kokonaiskustannukset sisältävät pääasiassa Iin kunnan tilinpäätösten mukaisista bruttokustannukset ilman yleishallinnon vyörytyseriä.

 

Palvelustelin arvo ja perhepäivähoidon palveluntarve

 

Lapsi voi osallistua perhepäivähoitoon perheen tarpeen mukaan osapäiväisesti tai kokopäiväisesti. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen käsite perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016), jonka 2 §:n mukaan osa-aikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta. Osa-aikainen varhaiskasvatus voi olla osa- tai kokopäiväistä.

 

Iin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen/perhepäivähoitoon 0-80h/kk, 81-150h/kk tai yli 150 h kuukaudessa. Varhaiskasvatuksen palveluntarve vaikuttaa perheen varhaiskasvatusmaksuihin.

 

Iissä tulosidonnaisen lapsikohtaisen palvelusetelin arvo varhaiskasvatustoiminnassa määräytyy opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan määrittelemän suurimman arvonmaksuluokkien mukaisesti. Palvelusetelin arvoksi esitetään 790 euroa/k.

 

 

Palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan vähentämällä suurimmasta arvosta asiakasmaksu, jonka perhe maksaisi lapsen kunnallisesta päivähoidosta. Palvelusetelin lopullinen arvo määritellään toimitettujen tuloselvitysten pohjalta. 

 

 

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin määrittämiseksi esitetään seuraavia palvelusetelin kertoimia:

 

Palveluntarve

0-80h/kk

81-150h/kk

yli 150h/kk

Kerroin

0,6

0,85

1

 

 

 

 

 

 

Perhepäivähoidon palvelusteli ja varahoito

 

Kesäajalla Iin kunta suosittelee palveluntuottajia olemaan perimättä asiakasmaksua siltä ajalta, kun varhaiskasvatusyksikkö on suljettuna, ts. palveluntuottajia suositellaan perimään asiakkaiden omavastuuosuus enintään 11 kuukaudelta vuodessa. Mikäli tuottaja perii omavastuuosuuden 12 kuukaudelta, tulee palveluntuottajan huolehtia siitä, että varhaiskasvatusta on saatavana tarvetta vastaavasti ympärivuotisesti. Varhaiskasvatus voidaan järjestää esimerkiksi yhteistyössä muiden tuottajien kanssa.

 

 

Esittelijä Varhaiskasvatusjohtaja Auranaho Pauliina

 

Päätösesitys Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää

1. Palvelusetelin arvon määrittelyn pohjana on käytetty kunnallisen perhepäivähoidon kustannuksia ja palvelutuotelaskentaa. Palvelusetelin korkein arvo perhepäivähoidossa on 790 euroa kuukaudessa.

2. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen palvelustelin arvo perustuu perheen hoitoaika sopimukseen ja palvelukertoimeen. Palvelusetelin palvelukerroin määräytyy perhepäivähoidon palvelustelin arvon pohjalta eli kertoimen yksi (1) arvo on 790 euroa.

Varhaiskasvatuksen palveluntarve on 0-80h/kk, kerroin 0,6
Varhaiskasvatuksen palveluntarve on 81-150h/kk, kerroin 0,85
Varhaiskasvatuksen palveluntarve on yli 150h/kk, kerroin 1

 

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa