Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

ICT -palveluiden ostaminen inhouse -yhtiöltä

 

Khall 13.06.2022 § 194 

 

Valmistelija vt hallintojohtaja Anu Kosonen

 

Oulunkaaren jäsenkunnat ovat kilpailuttaneet sidosyksikköhankinta (in-house) menettelyn mukaisesti ict-palvelut toukokuussa 2022. Hankintaneuvotteluiden tavoitteena oli varmistaa, että hankintayksiköllä on ymmärrys parhaista markkinoilla olevista in-house toimijoista ja heidän edustamistaan palveluista.

 

Hankinnan kohteena olevat ICT -palvelut ovat:

  • loppukäyttäjä- ja työasemapalvelut
  • lähitukipalvelut
  • ICT -laitteiden elinkaarenhallinta
  • pääteympäristön hallinta
  • kapasiteetti- ja konesalipalvelut
  • tieto- ja kyberturva

 

Tarjouspyynnössä esitetyt tavoitteet palveluille:

  • Palvelut tulee toimittaa ns. kokonaispalveluna eli palvelun tulee sisältää tarvittavat järjestelmät, niihin liittyvät integraatiot ja keskeiset työtehtävät.
  • Ensiarvoisen tärkeänä pidetään myös tarjottavien palveluiden tarkkaa kuvaamista vastuiden ja tehtävien osalta niin, että tarjouksesta selviää yksiselitteisesti, mitkä tehtävät tulevat kunnan vastuulle ja mistä tehtävistä tarjoaja vastaa.
  • Palveluissa tulee hyödyntää tehokkaasti moderneja teknologioita ja prosesseja, joilla taataan palvelun korkea käytettävyys, laatu ja kustannustehokkuus.
  • Teknologiaratkaisujen ja rajapintojen tulee pohjautua mahdollisimman pitkälti yleisesti käytössä oleviin ja avoimiin teknologioihin ja rajapintoihin.

 

 

Tarjousten vertailussa painotetaan laatua 40 % ja hintaa 60 %. Laatu arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

1. Palvelunhallinta (Tiketöinti) ja palvelutasot

2. Yhteistoimintamalli

3. Sopimusehtojen tarkoituksenmukaisuus hankintayksikölle

4. Kehitystiekartta

5. Käyttöönottoprojektin aikataulu ja laatu

6. Tarjottujen palveluiden vastaavuus Nyky- ja tavoitetilan linjauksiin

 

Vertailuhinta on kokonaishinta, joka muodostui palvelun hinnasta ja käyttöönottoprojektihinnasta koko kuuden vuoden elinkaaren ajalle.

 

ICT-palvelujen tarjouspyyntö on lähetetty LapIT Oy:lle ja Kuntien Tiera Oy:lle. Tarjousten määräaikaan 31.5.2022 mennessä, tarjouksen jättivät LapIT Oy ja Kuntien Tiera Oy. Asiantuntijana kilpailuttamisessa on ollut Sofigate Oy. ICT- ohjausryhmänä on toiminut kuntien hallintojohtoa, kuntien nimeämät jäsenet ja Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston ICT-esihenkilöt. 

 

Tarjousvertailun perusteella eniten pisteitä sai LapIT Oy:n tarjous. LapIT Oy:n tarjous todettiin laatuvertailussa ja 72 kuukauden elinkaarihinnaltaan kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi.

 

Siirtyvän henkilöstön työnantaja on Oulunkaaren kuntayhtymä. Kuntayhtymä on käynyt asiasta useita yhteistoimintaneuvotteluja Oulunkaaren henkilöstöedustajien kanssa.

 

LapIT:n osakkeen hankinnasta tehdään erillinen päätös.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää ja esittää edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, että
1. ICT -tukipalvelut hankitaan 1.1.2023 alkaen LapIT Oy:ltä.
2. LapIT Oy:n kanssa solmitaan tarvittavat sopimukset ICT -tukipalveluiden tuottamisesta.
3. Valtuuttaa viranhaltijat valmistelemaan ja hyväksymään tarvittavat sopimukset.
4. Valtuuttaa viranhaltijat valmistelemaan tarvittavat sopimukset nykyisten ICT -hallinnon tietojärjestelmäpalveluiden toimittajien kanssa sekä käynnistämään siirtoprojektin LapIT Oy:lle.
5. Todeta, että Oulunkaaren kuntayhtymässä käydään asianmukaiset yhteistoimintaneuvottelut siirtyvän henkilöstön liikkeen luovutuksesta ennen sopimusten allekirjoittamista.

 

Päätös Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Kvalt 20.06.2022 § 73  

182/00.04.01/2022  

 

  

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa