Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ii-instituutti -lautakunta
Pöytäkirja 15.09.2021/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Hyvinvointiavustusmäärärahan kohdentaminen osallistavaan budjetointiin vuonna 2021

 

 

 

Instltk 16.06.2021 § 58 

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola ja hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä

 

Instituutin talousarviossa on varattu 30.000 euroa hyvinvointiavustuksiin. Avustuksen hakijoina voivat olla iiläiset rekisteröidyt seurat ja yhdistykset sekä rekisteröimättömät toimikunnat, yhdistykset ja ryhmät. Avustusta voidaan hakea kuntalaisten ennaltaehkäiseviin hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin ja hankkeisiin. Haku on jatkuva ja hakemus tehdään sähköisesti. Avustus myönnetään hyvinvointijohtajan viranhaltijapäätöksellä.

Hyvinvointiavustuksen käyttö on ollut vähäistä. Tänä vuonna avustusta ei ole käytetty. 

Osallistava budjetointi on prosessi, jossa kansalaisille annetaan mahdollisuus vaikuttaa budjetin määrärahojen kohteiden valintaan. Osallistava budjetointi siirtää siis päätösvaltaa kansalaisille ja parhaimmillaan lisää hyvinvointia. Sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin.

Osallistavaa budjetointia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista. Parhaimmillaan osallistava budjetointi lisää kuntalaisten aktiivisuutta ja kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon sekä auttaa kohdentamaan verovaroja tehokkaasti oikeisiin kohteisiin.

Perusperiaate osallistavassa budjetoinnissa on, että asukkaat otetaan siinä mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään.

 

Koska hyvinvointiavustuksia ei ole haettu, niihin varattua määrärahaa voitaisiin käyttää kuntalaisten hyvinvointia edistäviin hankkeisiin toteuttamalla osallistavan budjetoinnin mukaisesti vähintään kaksi hyvinvointia edistävää hanketta vuoden 2021 loppuun mennessä. 

 

     Meidän Iin osallistavan budjetoinnin pilotti:

1)      Kuntalaisten ideointikierros ja ideoiden vastaanotto

2)      Osallistavan budjetoinnin ideoiden käsittely Ii-instituutti lautakunnassa ja finaaliin valittavien ideoiden valinta

3)      Osallistavan budjetoinnin finaaliäänestys

4)       Osallistavan budjetoinnin voittajaidean julkistus ja toimeenpano 31.12.2021                          mennessä 

 

Päätösesitys Ii-instituutti lautakunta päättää kohdentaa vuoden 2021 hyvinvointiavustusmäärärahasta osallistavaan budjetointiin 20.000 €. Määrärahalla toteutetaan vähintään kaksi hyvinvointia edistävää hanketta vuoden 2021 loppuun mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Instltk 15.09.2021 § 69  

1418/02.02.00/2021  

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola ja hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä

 

Kuntalaisilla oli mahdollisuus lähettää 16.-30.8.2021 netissä sähköisellä lomakkeella ideoita kuntalaisten hyvinvointia tukeviin hankkeisiin. Kuntalaiset saivat ehdottaa ideaa, joka parantaa asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, elinvoimaa ja viihtyvyyttä. Finaaliäänestykseen valittavien ideoiden tuli olla toteutettavissa vuoden 2021 loppuun mennessä ja niiden tuli olla yleisesti kuntalaisten käytettävissä. Lisäksi edellytettiin, että idean esittäjä on jättänyt yhteystietonsa.

 

Määräaikaan mennessä saapui 33 esitystä. Näistä kuusi esitystä täyttää kriteerit ja ne ovat toteuttamiskelpoisia. Ideoista on koonti esityslistan liitteenä. 

 

Finaaliäänestys toteutetaan syyskuun aikana netissä.

  

 

Päätösesitys Ii-instituutti -lautakunta päättää, että kuusi kriteerit täyttävää toteuttamiskelpoista kuntalaisten esittämää ideaa etenee kuntalaisten äänestettäväksi syyskuussa ja että vähintään kaksi eniten ääniä saanutta ideaa toteutetaan.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa