Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/259

 

Varhaiskasvatuspäällikkö

 

Iin kunta, varhaiskasvatuspalvelut

_________________________________________________________________________________

 

Haku päättyy: 15.12.2022 15:00 Työsuhteen kesto: Vakinainen

Ilmoitus jätetty: 30.11.2022 08:00 Työn luonne: Kokoaikatyö

_________________________________________________________________________________

 

Tehtän kuvaus

 

Hei,

 

sinä varhaiskasvatuksen ja johtamisen osaaja - tule meille Iihin varhaiskasvatuspäälliköksi!

Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa on haettavana varhaiskasvatuspäällikön tehtä 1.1.2023 alkaen. Olemme uudistaneet organisaatiotamme ja sen johtamista. Varhaiskasvatuspäällikön tehtä on uusi ja sen toteuttamiseen, johtamiseen ja toimintaympäristöjen kehittämiseen sekä keskeisiin pääsprosesseihin saat tuoda omaa kokemustasi, näkemystäsi ja ideoitasi. 

 

Iin kunnan varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnallisista päiväkodeista, avoimesta varhaiskasvatuksesta, perhepäivähoidosta sekä yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatuksen yksiköissä toteutetaan myös esiopetusta. Iin kunta on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Vuoden 2023 alussa otetaan käyttöön uusi Kotikujan päiväkoti, jonka jälkeen myös käytössä olevat tilat ovat nykyaikaisen varhaiskasvatuksen vaatimalla tasolla. Varhaiskasvatuspalvelut muodostavat Iissärkeän ja laadukkaan kokonaisuuden, jossa korostuvat laatu, perhelähtöisyys, osallisuus ja hyvinvoinnin näkulmat. Työnantajana Ii on joustava, innovatiivinen, onnistumisia tukeva ja osaamiseen panostava.

 

Varhaiskasvatuspäällikkö toimii opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja sivistysjohtajan alaisena johtaen varhaiskasvatuksen toimintaa, henkilöstöä ja taloutta. Varhaiskasvatuspäällikkö valmistelee sivistysjohtajan ohella asioita opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle, toimii varhaiskasvatuksen lähijohtajien esihenkilö, vastaa toimialan kehittämisestä, käyttötaloudesta ja henkilöstöhallinnosta, hoitaa kunnan johtavana viranhaltijana varhaiskasvatuksen toimialaan liittyvät valvonta- ja viranomaisvastuut, yhteistyön sidosryhmien, palveluntuottajien ja kunnan muiden toimialojen kesken sekä johtaa palveluohjauksen, ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen, maksujen ja taksojen sekä asiakkuuksien kehittämistä.

 

Tehtävää hoitavalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään liittyvä kelpoisuus ja lisäksi vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto. Tehtässä edellytetään soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi kokemusta ja näyttö johtamistehtävistä sekä varhaiskasvatuspalveluiden hyvää tuntemusta ja vahvaa talousosaamista. Valinnassa arvostetaan hakijaa, jolla on lisäksi erinomaisia vuorovaikutus-, viestintä- ja neuvottelutaitoja, joustavuutta, kehittämismyönteisiä toimintatapoja sekä julkishallinnon tuntemusta.

Varhaiskasvatuspäällikön tehtässä noudatetaan laskennallisesti viikkotyöaikaa ja kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määyksiä. Palkkaus määritellään TVA - tason mukaan ko-konaispalkaksi.

Hakuajan päättymisen jälkeen soveltuvimmiksi arvioidut hakijat kutsutaan haastatteluihin, jotka pidetään viikolla 51.

 Haastattelujen jälkeen tehdään valintapääs. Valitun toivotaan aloittavan tehtässä 1.1.2023 tai sovitun mukaisesti alkuvuodesta.

 

 

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti hköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

 

 

 

Työ alkaa: 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan

Palkkaus: KVTES

Työavain: 484448

 

Työnantajakuvaus

 

Yhteystiedot

 

 

 

Iin kunta

 

Ii on 10 000 asukkaan muuttovoittokunta Oulun naapurissa nelostien valtaväylän varrella. Ouluun hurauttaa alle puolessa tunnissa ja Kemiin tunnissa. Valtakunnallisesti Ii on tunnustettu uusiutuvan energian edellävijä ja yksi Suomen ympäristökeskuksen hiilineutraaleista kunnista (HINKU).

 

Iissä panostetaan lähipalveluihin

Iin kunnassa työskentelee yhteensä noin 500 ammattilaista. Varhaiskasvatusta ja opetusta tarjoaa yhdeksän alakoulua, kaksi yläkoulua ja lukio. Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Oulunkaaren kuntayhtymä.

 

Iis otetaan rohkeasti käyttöön uusia palvelumuotoja sekä hyödynnetään sähköisen asioinnin mahdollisuudet. Tuemme luovuutta ja innostusta asioiden tekemiseen. Työntekijöiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia edistetään tarjoamalla tukea osaamisen kehittämiseen se liikunta-ja virkistysetuuksia.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Minna Paakkola p. 050-4007979 ja opetusjohtaja Tuomo Lukkari p. 040-6568887 (puhelinajat 1.12.2022 klo 12-13, 8.12.2022 klo 12-13 ja 13.12.2022 klo 16-17)

 

 

Julkaistu: 30.11.2022 09.46


Lisätietoja Iin kunta, kirjaamo@ii.fi