Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/122

ELY_fin_iso  

 

 

JULKINEN KUULUTUS

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 10.5.2021 antanut YVA-lain (252/2017) mukaisen perustellun päätelmänsä Ilmatar Ii Oy:n, Ilmatar Energy Oy:n Ollinkorven tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Iin kunnassa.

 

Hankkeessa yhdistetään uuden YVA-lain (252/2017) mukaisesti YVA- ja kaavamenettely. Hankkeen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset on arvioitu siten kaavoituksen yhteydessä YVA-lain tarkoittamalla tavalla. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla).

 

Hankkeessa on tarkasteltu kolmea toteutusvaihtoehtoa, VE1: Ollinkorven alueelle rakennettaisiin 63 voimalan tuulivoimapuisto, VE2: Ollinkorven alueelle rakennettaisiin 15 voimalan tuulivoimapuisto ja VE3: Ollinkorven alueelle rakennettaisiin 42 voimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho olisi 5-9 MW, tornin korkeus 200 metriä ja roottorin halkaisija 200-250 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä. Sähkön siirtämiseksi kantaverkkoon selvitetään kahta päävaihtoehtoa, joista ensimmäisessä on kaksi alavaihtoehtoa.

 

Tiedoksianto

 

Päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 11.5.2020. Perustellun päätelmän tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

 

Nähtävillä pito

 

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä hankkeen kaava- ja YVA-aineisto on nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/ollinkorventuulivoimayva. Perusteltua päätelmä koskeva kuulutus on osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/kuulutukset. Kuulutus on 30 päivän ajan nähtävillä myös Iin ja Simon kuntien sekä Oulun kaupungin verkkosivuilla.

 

Lisätietoja antaa YVA-menettelystä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, tuukka.pahtamaa@ely-keskus.fi;

 

Yleiskaavasta: Iin kunnan tekninen johtaja Ville Keränen puh. 040 677 1933 ja maankäytön suunnittelija Heini Ervasti puh. 050 4083811

 

Hankkeesta Ilmatar Ii Oy:stä, Ilmatar Energy Oy:stä Noora Jaakamo puh. 050 406 3136 sekä YVA-ja kaava-konsultti Ramboll Finland Oy:ltä Joonas Hokkanen puh. 040 035 5260 ja Johanna Korkiakoski puh. 040 867 3936.

Julkaistu: 11.05.2021 09.13


Lisätietoja Iin kunta, kirjaamo@ii.fi