Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/116

 

 

 

Ilmoitus kotiäänestyksestä kuntavaaleissa 2021
 

Kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestysajanjakson aikana 26.5 - 8.6.2021. Tällöin ennakkoäänestykseen ilmoittautuneen henkilön luokse saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voi äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.


Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muiden kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin.

 

Kotiäänestys ja koronavarautuminen

Riskiryhmäläisille tai omaehtoisessa koronakaranteenissa oleville yleisellä äänestyspaikalla äänestäminen on ensisijaista. Äänestyspaikoilla on tehty erityisiä äänestysjärjestelyitä, jotta äänestäminen niissä olisi turvallista.

 

Tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä olevat voivat äänestää kotiäänestyksessä, jos kotiäänestys voidaan toteuttaa terveysturvallisesti. Karanteenissa tai eristyksessä olevan henkilön äänestys pihalla on mahdollista siinä tapauksessa, että henkilön siirtyminen pihalle ja takaisin voi tapahtua ilman kontakteja muihin ihmisiin (yli 2 metrin etäisyys ulkotilassa, ei sisätilassa samaan aikaan muiden henkilöiden kanssa), hän ei oireile näkyvästi ja suojautuu asianmukaisesti kasvomaskilla. Pihalla täytyy olla mahdollisuus suorittaa äänestys ilman kontakteja muihin ihmisiin ja kontakti vaalitoimitsijan kanssa tapahtuu hallitusti ja turvallisesti. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoilta saa lisäohjeita äänestystilanteeseen varautumisesta näissä erityistapauksissa.

 

Jos kotiäänestystilanne ei ole riittävän hyvin ennakoitavissa ja hallittavissa, jotta terveysturvallisuus

voitaisiin varmistaa, kotiäänestystä ei yksittäisessä tilanteessa voida toteuttaa.

 

Karanteenissa tai eristyksessä olevan henkilön äänestys vaalipäivän äänestyspaikalla on

mahdollista siinä tapauksessa, että henkilön siirtyminen karanteeni- tai eristyspaikasta

äänestyspaikalle ja takaisin voi tapahtua ilman kontakteja muihin ihmisiin (yli 2 metrin

etäisyys ulkotilassa, ei sisätilassa samaan aikaan muiden henkilöiden kanssa, ei julkisessa

kulkuneuvossa), hän on oireeton ja suojautuu asianmukaisesti kasvomaskilla. Äänestyspaikalla

täytyy olla mahdollisuus suorittaa äänestys ilman kontakteja muihin äänestäjiin

(edellä kuvatun lisäksi hän ei joudu jonottamaan edes ulkotilassa muiden äänestäjien

kanssa äänestysvuoroa odottaessa) ja kontakti vaalivirkailijoihin tapahtuu hallitusti ja turvallisesti.

 

 

 

Ilmoittautumisohjeet:

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse, viimeistään tiistaina 1.6.2021 mennessä klo. 16.00. Ilmoittautumisia kotiäänestykseen ei voida ottaa tämän jälkeen enää vastaan.

Kotiäänestyslomake löytyy ja on tulostettavissa https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona. Tarvittaessa lomakkeen voi käydä tulostamassa Iisi -Areenan asiointipisteestä hallin aukioloaikojen puitteissa.

Ilmoittautumislomakkeen voi jättää kunnanviraston (Jokisuuntie 2) alaoven vieressä olevaan postilokeroon tai lähettää osoitteeseen Kotiäänestys / Iin kunnan keskusvaalilautakunta, PL 24, (Jokisuuntie 2), 91101 Ii. Sähköisesti henkilötietoja sisältävän ilmoituksen voi lähettää vain turvapostin kautta: https://www.turvaposti.fi/viesti/ii.yhteispalvelupiste

 

Puhelimitse kotiäänestysilmoittautumisia otetaan vastaan numerossa 040 - 1847 787 ajankohtina 17.5.-1.6.2021 klo. 9-16 (pl. lounastauot 11-11.30).

 

Vaaleissa noudatetaan Oikeusministeriön, THL:n, Työterveyslaitoksen sekä Oulunkaaren ohjeita terveysturvallisuudesta.

 

Iin keskusvaalilautakunta

Iissä 5.5.2021

Julkaistu: 04.05.2021 16.27


Lisätietoja Iin kunta, kirjaamo@ii.fi