Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/43

Iin kunta Julkipanolista

Rakennuslautakunta 18.2.2021

 

Rakennuslautakunta on tehnyt 16.2.2021 seuraavat päätökset suunnittelutarveratkaisuluvista ja poikkeamisluvista. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.2.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

§ Kiinteistö Toimenpide

 

 

4 139-407-315-0, 139-407-24-56, Poikkeamislupa tuulivoimalaitosten korottami-

Myönnetty 139-407-24-38, 139-407-28-9 seen

 

5 139-401-24-118 Poikkeamislupa loma-asunnon käyttötarkoituk-

Myönnetty  sen muuttamiseen vakituiseen asuinkäyttöön

 

6 139-403-9-318 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen ja

Myönnetty  talousrakennuksen rakentamiseen

 

7 139-401-27-54 Poikkeamislupa loma-asunnon käyttötarkoituk-

Myönnetty  sen muuttamiseen vakituiseen asuinkäyttöön

 

8 139-401-17-101 Poikkeamislupa asuinrakennuksen ja talousra-

Myönnetty  kennuksen rakentamiseen ja rakennuspaikan

  siirrolle

 

9 139-401-18-54 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen ja

Myönnetty  talousrakennuksen rakentamiseen

 

10 139-401-43-70 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen ja

Myönnetty  talousrakennuksen rakentamiseen

 

11 139-401-16-229 Poikkeamislupa katetun terassin rakentamiseen

Hylätty 

 

12 139-407-24-6 Poikkeamislupa rakennuspaikan siirrolle

Myönnetty

 

13 139-401-13-67 Poikkeamislupa asuinrakennuksen ja talous-

Hylätty  rakennuksen rakentamiseen

 

15 139-407-51-69 Poikkeamislupa hallirakennuksen rakentami-

Myönnetty  seen

 

 

Muutoksenhaku:

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä tätä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta.

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Iin kunnan ilmoitustaululle 18.2. - 17.3.2021 väliseksi ajaksi.

 

Julkaistu: 17.02.2021 15.41


Lisätietoja Iin kunta, kirjaamo@ii.fi