Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutukset

OtsikkoNähtävilläolo ▼
Vaasan hallinto-oikeuden julkinen kuulutus, valitus vesilain mukaisesta päätöksestä01.12.2022 - 01.02.2023
Hakuilmoitus, Erityisluokanopettaja, opetuspalvelut30.11.2022 - 16.12.2022
Hakuilmoitus, Varhaiskasvatuspäällikkö, varhaiskasvatuspalvelut30.11.2022 - 16.12.2022
Ilmoitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 1704/2022, Iin kunnanvaltuusto 1.2.2021 § 630.11.2022 - 30.12.2022
Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta, tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Miettunen-Seipiö, ratasuunnitelma, Ii30.11.2022 - 24.12.2022
Kuulutus Yli-Iin Kynkäänsuon tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen30.11.2022 - 10.01.2023
Kuulutus, Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Neova Oy, Kynkäänsuon tuuli- ja aurinkovoimapuisto, Oulu30.11.2022 - 10.01.2023
Kuulutus, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen 25.11.2022 pöytäkirja on nähtävänä28.11.2022 - 20.12.2022
Rakennusvalvonnan julkipanolista 25.11.2022 lupapäätöksistä28.11.2022 - 13.12.2022
Kuulutus ympäristötarkastajan viranhaltijapäätöksestä § 50 22.11.2022: Maa-aines- ja ympäristöluvan siirto Exilion Tuulihankkeet Ky:ltä Ii Isokangas Tuuli Ky:lle, Kaksoismaa, Isokangas, Kuivaniemi, Ii22.11.2022 - 30.12.2022
Ilmoitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 1615/2022, Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 4.11.2021 § 11621.11.2022 - 29.12.2022
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen 16.11.2022 pöytäkirja nähtävillä21.11.2022 - 29.12.2022
Rakennusvalvonnan julkipanolista 18.11.2022 lupapäätöksistä21.11.2022 - 07.12.2022
Pohjois-Pohjanmaan liiton Maakuntahallituksen pöytäkirja 14.11.2022 pidetystä kokouksesta18.11.2022 - 18.12.2022
Ilmoitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 1616/2022, Iin kunnanvaltuuston päätöksen 1.11.2021 § 183 kumoaminen15.11.2022 - 23.12.2022
Kuulutus, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vesilain mukainen päätöksen kuulutus15.11.2022 - 23.12.2022
Hakuilmoitus, kiinteistöpäällikkö, yhdyskuntapalvelut11.11.2022 - 06.12.2022
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen 31.10.2022 pöytäkirja nähtävillä08.11.2022 - 08.12.2022
Ilmoitus Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymisestä uudelleen07.11.2022 - 14.12.2022
Kuulutus OSAOn yhtymähallituksen 31.10.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja on luettavissa07.11.2022 - 14.12.2022
Kuulutus Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätöksestä, maa-aines- ja ympäristölupa, Exilion Tuulihankkeet Ky, Kaksoismaa, Isokangas, Kuivaniemi, Ii02.11.2022 - 10.12.2022
Kuulutus Oulunkaaren ympäristöpalveluiden ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös § 46 2.11.2022: Metsähallitus Metsätalous Oy:n maa-aines- ja ympäristöluvan vakuuden hyväksyminen ja aiemman maa-ainesluvan vakuuden vapauttaminen, H...02.11.2022 - 10.12.2022
Kuulutus Oulunkaaren ympäristöpalveluiden ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös § 47 2.11.2022: Jussila Group Oy:n maa-aines- ja ympäristöluvan vakuuden hyväksyminen ja aiemman maa-ainesluvan vakuuden vapauttaminen, Peltola, Olhav...02.11.2022 - 10.12.2022