Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutukset

OtsikkoNähtävilläolo ▼
Julkipanolista 25.1.2022 rakennuslautakunnan suunnittelutarveratkaisulupa- ja poikkeamislupapäätöksistä27.01.2022 - 28.02.2022
Rakennusvalvonnan julkipanolista 26.1.2022 lupapäätöksistä27.01.2022 - 11.02.2022
Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Jussila Group Oy, Peltola, Olhava, Ii26.01.2022 - 05.03.2022
Kuulutus Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava lainvoimainen26.01.2022 - 09.02.2022
Julkinen kuulutus perustellusta päätelmästä Fingrid Oyj:n Petäjäskoski-Nuojuankangas 400 + 100 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta20.01.2022 - 21.02.2022
Rakennusvalvonnan julkipanolista 19.1.2022 lupapäätöksistä20.01.2022 - 04.02.2022
Hakuilmoitus talousasiantuntijan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen18.01.2022 - 01.02.2022
Rakennusvalvonnan julkipanolista 12.1.2022 lupapäätöksistä13.01.2022 - 28.01.2022
Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, jätteenkäsittely, Jussila Group Oy, Kirsilä, Etelä-Ii, Ii11.01.2022 - 18.02.2022
Fingrid Oyj:n lunastuslupahakemus Leväsuo - Isokangas C05.01.2022 - 01.03.2022
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen 14.12.2021 pöytäkirja nähtävänä04.01.2022 - 08.02.2022
Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätös maa-ainesluvasta Kari Mustonen22.12.2021 - 29.01.2022
Kuulutus merenhoitosuunnitelman hyväksymisestä valtioneuvostossa21.12.2021 - 28.01.2022
Kuulutus, valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmasta vuosiksi 2022-202721.12.2021 - 28.01.2022
Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä vuosille 2022-202721.12.2021 - 28.01.2022
Oulunkaaren ympäristöpalvelut/ympäristölautakunta, ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös § 39, 20.12.2021 Morenia Oy:n maa-aines- ja ympäristöluvan vakuuden hyväksyminen Keihäskangas, Pohjois-Ii20.12.2021 - 28.01.2022